Brassel Hotel

Projekt logo oraz identyfikacji wizualnej dla hotelu i restauracji Brassel we Wrocławiu.