Po prostu Żyj

Magazyn Po Prostu Żyj realizujemy od początku jego istnienia, czyli od 2015 roku. Layout, skład, zdjęcia, przygotowanie do druku wyznacza nam co trzymiesięczny rytm każdego roku.