Magazyn Po Prostu Żyj

Projekt graficzny, skład, łamanie, bieżące opracowanie graficzne i przygotowanie do druku kwartalnika lifestyle’wego Po Prostu Żyj.